Mission PossibleMission Possible

BRAND ENGAGEMENT

INTERNT

Det finns två breda områden där Brand Engagement är relevant inom en organisation. Det första området handlar om att säkerställa att arbetsgivarvarumärkets uttalade löften infrias när anställda ansluter sig till företaget. Om den anställdes upplevelse inte motsvarar den bild som arbetsgivarvarumärket förmedlat kan detta resultera i ökad personalomsättning och/eller försämrad prestation.

Det andra området handlar om att säkerställa att organisationens anställda och nära intressenter har full förståelse för varumärket, vad det står för och se till att deras handlingar på en daglig basis bidrar till att förmedla varumärket genom kundupplevelsen.

Anpassade interna eventstrategier kan kraftfullt påverka medarbetarna attraktion till företaget och viljan att nå mål.

EXTERNT

Brand Engagement mellan ett varumärke och dess konsumenter/potentiella konsumenter är huvudmålet för varumärkets marknadsföring. I allmänhet kopplas ett varumärke till sin konsument genom en rad ”kontaktpunkter”. Här spelar event en mycket viktig roll i marknadsföringen då “allt kommunicerar”.

Källhänvisning:

Brand Engagement (Ian P Buckingham), Palgrave Macmillan, London 2007

Brand Champions (Ian P Buckingham), Palgrave Macmillan, London 2011

STRATEGY

PLANNING

DESIGN

EXECUTION