Mission PossibleMission Possible

OM OSS

Vi är ett team med mycket lång erfarenhet inom event kopplat till strategisk kommunikation. Vi är en partner som är med kunden hela vägen, från kreativa anpassade koncept till genomförande och uppföljning av projekt. Uppdragen vi jobbar med håller stor bredd inom företagsevent, publika evenemang och sponsoruppdrag. Vår mission är som alltid att göra kundens mål möjliga. 

 

VÅR FILOSOFI - BRAND ENGAGEMENT

Brand Engagement är processen kring att bilda ett känslomässigt eller rationellt band mellan en person och ett varumärke. Det omfattar en aspekt av Brand Management. Det som gör ämnet komplext är att Brand Engagement delvis skapas av institutioner och organisationer, men till lika stor del skapas genom uppfattningar, attityder, åsikter och beteende hos dem med vilka dessa institutioner och organisationer kommunicerar och interagerar med.

MISSION POSSIBLE, BORN 1992 IN CANADA

KONTAKTA OSS

Fleminggatan 68

+46-8-6616840